Projektledning

Vi tar oss an projekt som involverar människor där kommunikation är en avgörande faktor. Vi genomför tidsbegränsade projekt där ni behöver hjälp med något särskilt som ni inte redan gör i er verksamhet. Det kan handla om att flytta verksamhet och byta lokal, genomföra ett event, ta fram en utbildning eller skapa samarbete med en nyintressent.

 
 

 

Facilitering

Vi erbjuder hjälp att underlätta så ni får ut så mycket som möjligt av era möten. Det kan vara en kortare workshop på några timmar till flera dagar. Beroende på gruppstorlek så anpassar vi metod för att uppnå önskat resultat.

 
 

 

Förändringsledning

Vi ger stöd i er verksamhets förändring. För att lyckas genomföra verklig förändring krävs uthållighet. Det kan handla om förändrade arbetsformer kopplat till utökade eller minskade uppdrag, anpassning till en omvärld eller behov av ökad effektivitet. Cadrilj Communication AB föreslår metoder och ger aktivt vägledning för en hållbar förändring.

 
 

 

Kommunikation

Vi hjälper dig med din kommunikation. För att nå fram i sin kommunikation behöver man tänka efter och följa upp önskat resultat. Tillsammans identifierar vi målgrupper, formulerar budskap och planerar aktiviteter. Och säkerställer att du kan följa upp så att budskapet nått fram till rätt mottagare.

 
 

 

 Tveka inte att höra av dig. Cadrilj Communication AB har lång erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor

Contact me:
E-mail: katarina.bruno@cadrilj.se
Phone number: +46 (70) 200 6917

LinkedIn

© Copyright cadrilj.se